Aktualności


14 Maja 2014

Captrain Niederlande włączona organizacyjnie do Captrain Deutschland

Andreas Pietsch został powołany na prezesa spółki Captrain Netherlands oraz
Captrain Port Services


Berlin/Rotterdam, 14.05.2014 - Przedsiębiorstwa należące do koncernu SNCF-Geodis, tj. Captrain Netherlands B.V. oraz Captrain Port Services B.V., będą w przyszłości podlegały spółce Captrain Deutschland GmbH. Krok ten oznacza przeniesienie przez SNCF-Geodis odpowiedzialności biznesowej za kolejowe przewozy towarowe w Holandii na rzecz niemieckiej spółki zależnej Captrain, a tym samym poprawę efektywności produkcji transgranicznej lokalnych spółek należących do grupy w sąsiadujących ze sobą krajach.
Działalnością przedsiębiorstw z siedzibą w Rotterdamie pokieruje Andreas Pietsch (48 l.).
Wraz wejściem do zarządu 15.05.2014 r. zastąpi on Philippe'a Bihouix, który funkcję tę objął komisarycznie na początku bieżącego roku. Pietsch pracuje na rzecz Captrain Deutschland od 2011 r., ostatnio na stanowisku Dyrektora d.s. Projektów Międzynarodowych. Z wykształcenia kolejarz, w latach 1990 – 1992 pobierał naukę w Deutsche Bahn, gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Sprzedaży Energii Trakcyjnej, a także pracował w obszarze Międzynarodowego Ruchu Dalekobieżnego Europa Wschodnia.

[czytaj dalej]


08 Stycznia 2014

Birgit Mazur wchodzi do zarządu spółki SNCF Fret Deutschland GmbH (Captrain Solutions) i przejmuje obszar zarządzania sprzedażą Captrain Deutschland GmbH


Gütersloh, 08.01.2014 – ze skutkiem od dnia 1 lutego 2014 r. Birgit Mazur (37 l.) zostanie kolejnym członkiem zarządu SNCF Fret Deutschland GmbH (Captrain Solutions) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W przyszłości będzie prowadziła interesy spółki wraz z Philippem Golderem (40 l.). Golder pracuje w Captrain Solutions od 2006 r. i został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu już w 2011 r. Z dniem 1 marca 2014 r. Mazur przejmie także obszar zarządzania sprzedażą spółki Captrain Deutschland GmbH (CT-D). W ten sposób spółki należące do grupy Captrain i mające siedzibę w Niemczech wzmocnią wspólne działania sprzedażowe, dzięki czemu będą w stanie zaoferować swoim europejskim klientom szerszy zakres usług.

Od marca 2010 r. Birgit Mazur wypełnia szereg funkcji na rzecz Captrain Deutschland, ostatnio jako członek zarządu spółek TWE Bahnbetriebs GmbH (TWEBB), Captrain Denmark ApS (CT DK) oraz Captrain Sweden AB (CT SE). Aby móc w pełni sprostać nowym obowiązkom, Mazur, wraz z objęciem nowych funkcji, opuści zarządy spółek TWEBB, CT DK i CT SE. Jej następcą będzie Jan Simons (47 l.), inżynier budowy maszyn oraz absolwent programu Master of Business Administration. Simons posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym, ostatnio funkcje zarządcze sprawował w spółce z branży opakowań.Spółka Captrain Deutschland GmbH będąca innowacyjnym usługodawcą rozwiązań w transporcie kolejowym, tworzy koncepcje logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wydajne lokomotywy, najnowsza technologia stosowana w produkcji wagonów, usługi trakcyjne, rozrządu oraz w zakresie infrastruktury, jak również załadunek i rozładunek na miejscu składają się – wraz z „szytymi na miarę” rozwiązaniami w zakresie systemów transportu kolejowego na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim – na ofertę Captrain Deutschland. Dysponując 1160 pracownikami, 150 lokomotywami i ponad 2000 wagonów towarowych, spółka Captrain Deutschland przewiozła w 2012 r. ponad 43,5 mln ton ładunku i osiągnęła obroty w wysokości ponad 241 mln euro. Grupa Captrain Deutschland dysponuje ponad 540 km własnej infrastruktury kolejowej i siedmioma specjalistycznymi warsztatami.

SNCF Fret Deutschland GmbH (Captrain Solutions) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest spedytorem kolejowym o zasięgu europejskim, dysponującym przedstawicielstwami w Paryżu, Perpignan, Warszawie oraz Wiedniu. Wraz z francuską grupą SNCF-Geodis spółka rozwija kompleksowe i innowacyjne koncepcje logistyczne ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Skandynawii, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Południowo-Wschodniej. W 2012 r. spółka Captrain Solutions wykazała obroty w wysokości 57 mln euro.


27 Sierpnia 2013

Captrain Deutschland planuje powołanie spółek w Danii oraz Szwecji

W dniu 15 sierpnia 2013 r. spółka Captrain Deutschland GmbH (D-CT) nabyła szwedzkie przedsiębiorstwo Railcare Tåg AB oraz część spółki Railcare Danmark A/S obejmującą regionalne koleje przewozów towarowych od Railcare Group AB z siedzibą w Szwecji.

Railcare Tåg AB będzie działać pod nazwą Captrain Sweden AB. W celu realizacji zadań związanych z regionalnymi przewozami towarowymi w Danii powołano do życia nową spółkę Captrain Denmark ApS.

Przedsiębiorstwo zostało zakupiono już w ubiegłym miesiącu, jednakże z zastrzeżeniem uzyskania przez SNCF Geodis zgody szwedzkich i duńskich organów nadzoru. W dniu 15 sierpnia 2013 r., kiedy uzyskano zgodę, zakup został sfinalizowany („zamknięcie”). W jego ramach SNCF Geodis przekazał odpowiedzialność biznesową i operacyjną spółce Captrain Deutschland. Captrain Sweden AB i Captrain Denmark ApS stały się tym samym w 100% spółkami zależnymi od Captrain Deutschland.

Zarząd nad spółkami z siedzibą w Helsingør (Dania) oraz Skelleftehamn (Szwecja) przejmuje pani Birgit Mazur. Pani Mazur pełni od 1 lutego 2012 r. funkcję prezesa TWE Bahnbetrieb GmbH, spółki należącej do Captrain Deutschland, i będzie ją pełniła nadal w sposób nieograniczony.


28 Czerwca 2013

ITL otwiera w Pirnie nowy zakład taboru kolejowego

Wczoraj, w czwartek 27 czerwca 2013 roku, ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL), spółka z Grupy Captrain Deutschland dokonała uroczystego otwarcia nowego zakładu taboru kolejowego w Pirnie.„W Pirnie powstał jeden z najbardziej zaawansowanych zakładów obsługujących lokomotywy oraz wagony w Europie, strategicznie usytuowany przy jednej z głównych tras międzynarodowego transportu kolejowego ” – mówi z radością Jérôme Méline, członek zarządu ITL. „Po rocznej budowie możemy zgodnie z planem rozpocząć pracę w Pirnie”, dodaje Michael Meinhardt, także członek zarządu spółki ITL.

W obecności około 170 zaproszonych gości ze świata polityki i biznesu, a także pracowników spółki ITL Deutschland oraz Grupy Captrain Deutschland, przy symbolicznym wjeździe lokomotywy oficjalnie oddano do eksploatacji nowy budynek zakładu zajmujący powierzchnię 3000 metrów kwadratowych. Około sześciu milionów euro zainwestowała dotychczas spółka ITL oraz jej wspólnicy w nowy obiekt warsztatowy w dolinie Łaby między Bad Schandau a Dreznem. Oprócz konserwacji i serwisowania własnego taboru zakład oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom zewnętrznym.

"Cieszy mnie, że firma ITL zainwestowała tu w Saksonii znaczne środki, aby stworzyć jeden z najnowocześniejszych zakładów taboru kolejowego, a tym samym tworzy wysoce specjalistyczne miejsca pracy. Aby przewozy towarowe także w przyszłości mogły korzystać z „wolnej drogi”, Wolny Kraj Związkowy Saksonia angażuje się w eliminowanie zatorów w niemieckiej i europejskiej sieci kolejowej. W chwili obecnej w sensie dosłownym ustawiane są zwrotnice dla przyszłych korytarzy kolejowych w Europie”, powiedział sekretarz stanu Roland Werner w swojej mowie powitalnej. „Aby mogły skorzystać z tego także przedsiębiorstwa przewozów towarowych takie jak ITL, już teraz ważne jest zwracanie uwagi na długoterminowe cele oraz ich aktywne wspieranie. Na przykład nowy odcinek Drezno - Praga w ramach europejskiego Korytarza 4 sieci podstawowej TEN-T na trasie Hamburg/Rostock - Berlin - Praga - Europa Południowo-Wschodnia."

"Cieszę się, że miasto Pirna było w stanie przekonać do siebie spółkę ITL Eisenbahngesellschaft mbH na etapie poszukiwania lokalizacji do budowy wysoce nowoczesnego zakładu serwisowego. Życzę spółce wszystkiego najlepszego w związku z rozpoczęciem prac", oznajmił Klaus-Peter Hanke, nadburmistrz miasta Pirny w przemówieniu inauguracyjnym.

W nowym zakładzie w Pirnie pracuje obecnie 50 pracowników na dwie zmiany, siedem dni w tygodniu. Przy odpowiednim wykorzystaniu powierzchni obiektu możliwe będzie wprowadzenie systemu trójzmianowego. Biorąc pod uwagę ewentualne przyszłe potrzeby, ITL już na etapie planowania uwzględniła możliwość rozbudowy.


14 Marca 2013

Zmiana w kierownictwie spółki ITL Eisenbahngesellschaft mbH z siedzibą w Dreźnie – Jérôme Méline zostaje nowym członkiem zarządu

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. Jérôme Méline (39) zostanie członkiem zarządu spółki Eisenbahngesellschaft mbH (ITL), przedsiębiorstwa należącego do Grupy Captrain Deutschland z siedzibą w Dreźnie. W przyszłości Jérôme Meline będzie wraz z Michaelem Meinhardtem (54) kierował działalnością spółki. Michael Meinhardt już od stycznia 2011 r. pełni funkcję członka zarządu ITL. Wraz z wejściem do zarządu Jérôme Méline zastąpi Wilfrieda Schumachera (56), który 31 marca 2013 r. odejdzie ze spółki.

Jérôme Méline już od roku 2009 r. działa na rzecz spółki zależnej firmy ITL,ITL-Železnicní spolecnost Praha s.r.o (ITL Praha) i jest tam odpowiedzialny za rozwój biznesu w Europie Środkowej i Wschodniej. W listopadzie 2010 roku został również powołany na członka zarządu Captrain Romania, siostrzanej spółki Captrain Deutschland. Jérôme Méline będzie pełnił funkcję w Captrain Romania w sposób nieograniczony także po przejęciu swoich nowych obowiązków.

Z dniem 31 marca 2013 r. Wilfried Schumacher wystąpi także z zarządów spółek ITL Polska sp. z o.o. (ITL Polska), ITL Praha oraz Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) – spółki zależnej od Captrain Deutschland. Jérôme Méline przejmie zarząd również nad ITL Praha. Nie dokonano dotychczas obsady zarządu w ITL Polska. Michael Meinhardt będzie kontynuował prowadzenie interesów spółki RBB jako jedyny członek zarządu


12 Lutego 2013

NEB Betriebsgesellschaft mbH otrzymuje dofinansowanie na rozwój sieci we Wschodniej Brandenburgii

W dniu 12 lutego 2013 r. Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) (Związek Przedsiębiorstw Transportowych Berlina i Brandenburgii) udzielił spółce NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB) dofinansowania do część 1 i 2 przetargu dla Wschodniej Brandenburgii.

Już 8 listopada 2012 VBB poinformował spółkę NEB, iż złożyła ona najkorzystniejszą ofertę cenową w zakresie usług dotyczących kolejowych przewozów pasażerskich w sieci - Wschodnia Brandenburgia. Ze względu na wniesiony przez jednego z uczestników przetargu sprzeciw, który w międzyczasie został oddalony przez Izbę ds. dotacji w Poczdamie, ogłoszenie dofinansowania opóźniło się o trzy miesiące. Po upływie nowego, dwutygodniowego okresu na wniesienie sprzeciwu, VBB oficjalnie przekazało decyzję o dofinansowaniu na rzecz NEB.

Część 1, łącznie 2162 mln pociągokilometrów rocznie:
Linie
R35 Fürstenwalde (Sprewa) - Bad Saarow
R36-Königs Wusterhausen - Beeskow - Frankfurt (Odra)
R60 Eberswalde - Frankfurt (Odra)
R61 Schwedt (Odra) - Angermünde / Prenzlau
R63 Eberswalde - Joachimsthal

Część 2, łącznie 2700 mln pociągokilometrów rocznie:
R12 Berlin - Templin
R25 Berlin - Werneuchen
R26 Berlin - Kostrzyn Kiez - granica federalna
R54 Berlin - Löwenberg (Mark) - Rheinsberg (Mark)

Począwszy od grudnia 2014 r. NEB przejmuje na 10 lat, tj. do grudnia 2024 r., usługi przewozowe na odcinkach Części 1. Od grudnia 2015 r. nastąpi przejęcie odcinków Części 2. Również w tym przypadku podpisano umową transportową na okres do grudnia 2024 r.

„Cieszymy się bardzo z dofinansowania sieci Wschodniej Brandenburgii. To ogromna dodatkowa korzyść dla nas, a także kredyt zaufania, dzięki któremu będziemy mogli wykazać się zarówno wysoką jakością usług jak i niezawodnością na kolejnych odcinkach linii kolejowych.”– powiedział Detlef Bröcker, członek zarządu.

W najnowszym badaniu jakości przeprowadzonym w 2012 r. na zlecenie VBB obsługująca dwie trasy NEB zajęła dwa pierwsze miejsca. Komfort jazdy w nowoczesnych składach, przyjazna obsługa i dodatkowa oferta w postaci świeżo parzonej kawy oraz wody mineralnej serwowanych w pociągach NEB okazały się decydujące w uzyskaniu wysokiej oceny.

Od grudnia 2005 r. i jeszcze do 2020 r. NEB będzie świadczyć usługi kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Heidekrautbahn (RB27). W grudniu 2006 r. NEB przejęła obsługę linii Oderlandbahn (RB26). Dzięki wygranemu przetargowi, który dotyczy sieci Wschodniej Brandenburgii, NEB nie tylko przedłuży obsługę na odcinku Oderlandbahn do 2024 r., ale dodatkowo zaoferuje swoje usługi przewozowe na ośmiu innych regionalnych liniach kolejowych:Osoba ds. kontaktów z mediami:
NEB Betriebsgesellschaft mbH
Daniela Raphelt
Telefon: 030/39 60 11-307
Telefaks: 030/39 60 11-70


[Pokaż więcej]