Transport Kolejowy - Captrain Polska sp.z.o.o.


O Firmie


Captrain Polska - Twój towar w dobrych rękach

Pierwsze lata działalności

Captrain Polska powstał w grudniu 2006 roku jako spółka-córka niemieckiego przewoźnika kolejowego ITL International GmbH. Do października 2014 roku Spółka działała na rynku jako ITL Polska Sp. z o.o. Początkowo działalność firmy polegała na organizowaniu transportów składów zainicjowanych w Niemczech, Czechach i Holandii, a mających swych odbiorców w Polsce. W grudniu 2007 roku Spółka otrzymała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych, a już rok później Captrain Polska (wtedy ITL Polska) jako pierwszy w Polsce przewoźnik kolejowy otrzymał Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa w części A. Z początkiem 2009 roku ITL Polska otrzymała certyfikat bezpieczeństwa w części B, co pozwoliło spółce na uruchomienie przewozów pod własną banderą i już 23 kwietnia 2009 roku w trasę wyjechał pierwszy pociąg z kruszywem. Ważnym wydarzeniem 2009 roku było także sfinalizowanie trwających ponad rok negocjacji pomiędzy ITL Polska a Kolejami Białoruskimi. Podpisano wówczas umowę stwarzającą firmie możliwość przekraczania granicy w Brześciu, a tym samym otworzyło drogę do krajów WNP i dalej na wschód. 21 stycznia 2010 roku pociąg prowadzony przez ITL Polska, z Czech przez Chałupki i Małaszewicze do Brześcia, otworzył nowy rozdział w historii prywatnych przewozów międzynarodowych.


Wejście w struktury SNCF

W 2008 roku spółką ITL Interantional GmbH zainteresowały się francuskie Koleje Państwowe SNCF Fret kupując 75% udziałów w tym przedsiębiorstwie, a w 2010 roku SNCF przejął pozostałe 25% udziałów, włączając w ten sposób niemieckiego przewoźnika do grupy kapitałowej Captrain. Zasięg terytorialny grupy kapitałowej Captrain prezentuje poniższa mapa.

Zgodnie ze strategią Grupy SNCF-Geodis, skupia ona pod marką Captrain należących do niej kolejowych przewoźników towarowych poza Francją. Obecnie w skład Captrain wchodzą Spółki zlokalizowane na terenie Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Dani, Włoch, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski. Z odświeżonym logo oraz zmodernizowanymi zasobami Captrain Polska stanowić będzie przyczółek działań Grupy w kierunku wschodnim, między innymi na Ukrainie i Białorusi.

Captrain Deutschland

Największą Spółką w grupie jest Captrain Deutschland GmbH, do której organizacyjnie należy Captrain Polska. Captrain Deutschland powstała w 2010 roku jako efekt ekspansji SNCF-Geodis w Europie środkowo – wschodniej. Utworzona wówczas struktura organizacyjna była efektem skrupulatnych analiz, a jej celem było dążenie do optymalizacji procesów logistycznych, zlecanych przez Klientów, przy jednoczesnym rozbudowaniu oferty świadczonych usług. Captrain Deutschland GmbH oferuje innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym, tworząc zindywidualizowane koncepcje logistyczne. Dzięki zintegrowaniu nowoczesnych lokomotyw, zaawansowanych technologicznie wagonów, usług trakcyjnych i manewrowych oraz usług załadunku i rozładunku, Captrain Deutschland oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim. Przedsiębiorstwo zatrudnia 1040 osób. W 2013 roku jego obroty osiągnęły wysokość 243 mln euro.

Captrain Polska dziś

Captrain Polska jest niezależnym przewoźnikiem kolejowym i operuje na terenie całej Polski, jednak z uwagi na przynależność do grupy kapitałowej specjalizuje się w przewozach z Czech i ze Śląska do Niemiec. W ramach przewozów całopociągowych, Spółka jest w stanie realizować zarówno duże zlecenia jak i przewozy spotowe. Wśród naszych klientów znajdują się tak duże firmy jak Jastrzębska Spółka Węglowa, TrackTec czy ArcelorMittal Poland, ale obsługujemy również firmy spedycyjne oraz klientów zlecających pojedyncze transporty. W chwili obecnej obsługujemy przede wszystkim branżę stalową, węglową, petrochemiczną oraz rynek materiałów budowlanych, jednak jesteśmy otwarci również na inne rynki, które będą atrakcyjne dla naszego portfolio. Więcej informacji na temat Captrain Polska jest dostępnych w naszej prezentacji w zakładce Do pobrania.

Captrain Polska nieustanie pracuje nad kompletowaniem własnego taboru. Pierwsza maszyna, która zaczęła w 2008 roku jeździć w barwach ITL Polska, to lokomotywa spalinowa BR120 (ST44), z charakterystycznym wizerunkom chińskich smoków. Obecnie Captrain Polska dysponuje nowoczesnym bezawaryjnym taborem, w skład którego wchodzą:

  • lokomotywy elektryczne Traxx E186 DAPL (mulisystemowe) produkcji Bombardiera
  • lokomotywy elektryczne EU07
  • lokomotywy spalinowe BR232
  • lokomotywy manewrowe
  • ponad 230 wagonów różnych typów (zarówno węglarki jak i wagony specjalistyczne).

Aktualnie posiadany tabor można zobaczyć na stronie internetowej w zakładce Galeria.

Przynależność do Captrain Deutschland GmbH, której właścicielem jest jeden z największych europejskich przewoźników kolejowych powoduje, że realne zaplecze techniczne Captrain Polska jest znacznie większe i może być elastycznie dostosowane do oczekiwań klienta.